O nás

O nás COSMOS®MEDICINAL Mysterium přírody | MYSTERIUM NATURAE

Rostliny vděčí za svoje mimořádné vlastnosti takzvaným obsahovým látkám. Nevíme proč vlastně rostliny tyto látky vytvářejí a ukládají. Rostlina je nepotřebuje, a přesto vydává spoustu energie na jejich vytvoření a uložení. Je to součást velkého mystéria přírody. Lidé si těchto vlastností byli vědomi už v dávnověku a po tisíce let je využívají. Výzkum těchto přírodních látek vyústil v objev většiny moderních léčiv. Mnoho obsahových látek bylo popsáno, jak co se týká složení, tak co se týká mechanizmu účinku. Někdy působí obsahové látky izolované z rostlin samostatně jindy nikoli. Bylina ale přesto funguje. Je mnoho bylin, jimž se připisují nejrůznější účinky, ale nejsou vědecky prozkoumány, neví se o nich téměř nic.

Výrobci léků mají zájem jen o takové látky, které mohou obchodně využít a chránit jako svůj patent. Látky, které se vyskytují běžně v rostlinách, však není možno chránit nějakým patentem před konkurencí. Proto se jimi nadnárodní farmaceutické firmy nezabývají. Proto stále chybí důkladnější vědecké studie i u některých velmi nadějných bylin.

Místní bylinné produkty zůstávají samozřejmě základem pro domácí využití. Při současné ohromné civilizační zátěži je dobré hledat i v jiných oblastech světa. Zatímco u nás se schopnost využití přírodních zdrojů už téměř vytratila, jsou tisícileté zkušenosti živě využívány domorodými kmeny jak v deštných pralesech, tak ve vysokohorských komunitách Jižní Ameriky. Jsou to bylinky v jejich nejčistší podobě. Všechny jsou po tisíciletí bezpečně používány v místech jejich původu. Těm, kteří se orientují na čistě přírodní produkty, se tak otevírá možnost využít bylinky z mizejících deštných pralesů a krystalicky čistých vysokohorských oblastí And. Stejně je tomu i s tisíciletými zkušenostmi asijského léčitelství například u tradiční tibetské, čínské nebo japonské medicíny.

O nás COSMOS®MEDICINAL Prohlášení

Naše produkty vyrábíme od roku 1992 s maximálně možným přírodním přístupem. Neobsahují tudíž žádné přídavné látky. Ani konzervační ani chuťové. Neobsahují geneticky modifikované složky. Neobsahují žádné chemicky upravené složky. Neobsahují složky, které byly ozařovány. Sušení je nejstarší a prozatím jediná metoda, která navíc zachovává až 80 % látek obsažených v rostlinách a neničí ani minerální látky a vlákninu. Sdělení, týkající se produktů, na těchto stránkách slouží pro informaci o nejrůznějších bylinách, houbách a přírodních produktech, které jsou po staletí využívány místní etnickou medicínou (lidovým léčitelstvím) o jejich tradičním použití.

V žádném případě nesmí být zaměňovány za příslušnou lékařskou péči. Popisované byliny a produkty etnické medicíny (lidového léčitelství) nejsou určeny k ošetření, léčení, diagnostice nebo prevenci jakýchkoli nemocí. Popisované postupy, popřípadě rady popisované na těchto stránkách, slouží pro informaci, nepředstavují instrukce na samoléčení, nenahrazují lékařské vyšetření a výkony a nejsou míněny jako návod pro alternativní léčbu. V případě zdravotních obtíží vždy kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Naše produkty jsou notifikovány na příslušných státních institucí ČR, dle platné legislativy EU.

O nás COSMOS®MEDICINAL Vzkaz

Není sporu, že pokud někdo začne krást cizí nápady a texty, znamená to, že překročil jistou hranici, a proto to s ním může jít už jedině z kopce. Vše, co konáme svým tělem, řečí a myslí, bude mít odpovídající následek. Každý čin, dokonce i ten nejmenší, má následky. Proto je nám líto všech, kteří přišli po nás a snížili se k tomu, že od nás opisují a vykrádají nás.

O nás COSMOS®MEDICINAL Naše poslání a hodnoty

  • Trvale udržitelný život.
  • Nežijeme ve vesmíru, jsme jeho součástí.
  • VESMÍR JE V NÁS.
  • Jednota Vesmíru vnitřního s vnějším.
  • Vše ve Vesmíru je propojené a navzájem se ovlivňuje.
  • Čím více žijeme v jednotě s Vesmírem (sami se sebou), tím větší štěstí následuje.
  • Opravdu bohatí jsme jen tehdy, máme-li něco, co se za peníze koupit nedá.

O nás COSMOS®MEDICINAL Ochrana osobních údajů

Dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů. Případné osobní údaje, které nám sami sdělíte (například v případech, kdy od nás požadujete přímé zaslání produktů), nebudou v žádném případě zneužity k reklamním nebo jakýmkoli jiným účelům a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím subjektům.

© COSMOS s.r.o., All rights reserved

Item added to cart.
0 items - 0,00 
COSMOS®MEDICINAL
Nezávisle ověřeno
15 recenze