fbpx

O nás

Mysterium přírody | MYSTERIUM NATURAE

Rostliny vděčí za svoje mimořádné vlastnosti takzvaným obsahovým látkám. Nevíme proč vlastně rostliny tyto látky vytvářejí a ukládají. Rostlina je nepotřebuje, a přesto vydává spoustu energie na jejich vytvoření a uložení. Je to součást velkého mystéria přírody. Lidé si těchto vlastností byli vědomi už v dávnověku a po tisíce let je využívají. Výzkum těchto přírodních látek vyústil v objev většiny moderních léčiv. Mnoho obsahových látek bylo popsáno, jak co se týká složení, tak co se týká mechanizmu účinku. Někdy působí obsahové látky izolované z rostlin samostatně jindy nikoli. Bylina ale přesto funguje. Je mnoho bylin, jimž se připisují nejrůznější účinky, ale nejsou vědecky prozkoumány, neví se o nich téměř nic.

Výrobci léků mají zájem jen o takové látky, které mohou obchodně využít a chránit jako svůj patent. Látky, které se vyskytují běžně v rostlinách, však není možno chránit nějakým patentem před konkurencí. Proto se jimi nadnárodní farmaceutické firmy nezabývají. Proto stále chybí důkladnější vědecké studie i u některých velmi nadějných bylin.

Místní bylinné produkty zůstávají samozřejmě základem pro domácí využití. Při současné ohromné civilizační zátěži je dobré hledat i v jiných oblastech světa. Zatímco u nás se schopnost využití přírodních zdrojů už téměř vytratila, jsou tisícileté zkušenosti živě využívány domorodými kmeny jak v deštných pralesech, tak ve vysokohorských komunitách Jižní Ameriky. Jsou to bylinky v jejich nejčistší podobě. Všechny jsou po tisíciletí bezpečně používány v místech jejich původu. Těm, kteří se orientují na čistě přírodní produkty, se tak otevírá možnost využít bylinky z mizejících deštných pralesů a krystalicky čistých vysokohorských oblastí And. Stejně je tomu i s tisíciletými zkušenostmi asijského léčitelství například u tradiční tibetské, čínské nebo japonské medicíny.

Prohlášení

Naše produkty vyrábíme od roku 1992 s maximálně možným přírodním přístupem. Neobsahují tudíž žádné přídavné látky. Ani konzervační ani chuťové. Neobsahují geneticky modifikované složky. Neobsahují žádné chemicky upravené složky. Neobsahují složky, které byly ozařovány. Sušení je nejstarší a prozatím jediná metoda, která navíc zachovává až 80 % látek obsažených v rostlinách a neničí ani minerální látky a vlákninu. Sdělení, týkající se produktů, na těchto stránkách slouží pro informaci o nejrůznějších bylinách, houbách a přírodních produktech, které jsou po staletí využívány místní etnickou medicínou (lidovým léčitelstvím) o jejich tradičním použití.

V žádném případě nesmí být zaměňovány za příslušnou lékařskou péči. Popisované byliny a produkty etnické medicíny (lidového léčitelství) nejsou určeny k ošetření, léčení, diagnostice nebo prevenci jakýchkoli nemocí. Popisované postupy, popřípadě rady popisované na těchto stránkách, slouží pro informaci, nepředstavují instrukce na samoléčení, nenahrazují lékařské vyšetření a výkony a nejsou míněny jako návod pro alternativní léčbu. V případě zdravotních obtíží vždy kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Naše produkty jsou notifikovány na příslušných státních institucí ČR, dle platné legislativy EU.

Vzkaz

Není sporu, že pokud někdo začne krást cizí nápady a texty, znamená to, že překročil jistou hranici, a proto to s ním může jít už jedině z kopce. Vše, co konáme svým tělem, řečí a myslí, bude mít odpovídající následek. Každý čin, dokonce i ten nejmenší, má následky. Proto je nám líto všech, kteří přišli po nás a snížili se k tomu, že od nás opisují a vykrádají nás.

Naše poslání a hodnoty

  • Trvale udržitelný život.
  • Nežijeme ve vesmíru, jsme jeho součástí.
  • VESMÍR JE V NÁS.
  • Jednota Vesmíru vnitřního s vnějším.
  • Vše ve Vesmíru je propojené a navzájem se ovlivňuje.
  • Čím více žijeme v jednotě s Vesmírem (sami se sebou), tím větší štěstí následuje.
  • Opravdu bohatí jsme jen tehdy, máme-li něco, co se za peníze koupit nedá.

Ochrana osobních údajů

Dodržujeme právní předpisy o ochraně osobních údajů. Případné osobní údaje, které nám sami sdělíte (například v případech, kdy od nás požadujete přímé zaslání produktů), nebudou v žádném případě zneužity k reklamním nebo jakýmkoli jiným účelům a nebudou v žádném případě poskytnuty třetím subjektům.

© COSMOS s.r.o., All rights reserved

Item added to cart.
0 items -
What Our Clients Say
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security