fbpx

Coriolus

(Coriolus versicolor) Outkovka pestrá

V tradiční čínské medicíně je houba Coriolus užívána po staletí pod jménem YUNZHI. Je známa i v etnickém léčitelství v Jižní Americe. Vzhledem k obsahu látek, majících vliv na zvýšení imunity je houba i v Evropě podrobována intenzivnímu výzkumu. Další obsahové látky vykazují proti virové účinky zejména tím, že podporují fagocytózu a mohou být podporou při léčbě rakoviny. Významný je i obsah polysacharidů.

Účinky houby Coriolus

  • podpora při terapii rakoviny a prevence vzniku nádorových onemocnění
  • posílení imunitního systému
  • může přispět ke zlepšení snášenlivosti chemoterapie a radioterapie
  • příznivý při poruchách funkce jater
  • zvýšení imunity vůči virovým onemocněním
  • pomáhá při plísních

Použití

Využívají se především zralé plodnice hub, ve kterých je koncentrace obsahových látek nejvyšší. Po sběru se houby rychle suší. Sušení je jedna z nejstarších přirozených metod konzervace, při které jsou zachovány všechny důležité obsahové látky.

Popis

Coriolus roste na odumřelých i živých kmenech a větvích listnáčů. Plodnice lze najít na živých i odumřelých kmenech a větvích buků, habrů, dubů, vrb, třešní a dalších listnáčů, vzácněji dokonce i na kmenech jehličnanů. Vyskytuje se v kyselých doubravách a oligotrofních habrových doubravách, dubinách ale i v kulturních smrčinách a vrchovištích a přechodových rašeliništích. Najdeme ji i na pařezech zejména bříz, dubů, buků a habrů ale i ovocných stromech například třešní.  Oblíbeným hostitelem je dub.

Využívané části

Nejvyšší koncentraci obsahových látek a nejefektivnější použití mají zejména plodnice hub.

Obsahové látky

V houbě obsažené polysacharidy jsou předmětem základního výzkumu, včetně protein vázajícího PSP a B-1,3 a B1,4 glukanů. Polysacharid-K (PSK) vykazuje protinádorovou aktivitu v laboratorních studiích a v předběžných srovnávacích studiích u lidí. PSK je pravděpodobně užitečný jako pomocník při léčbě nádorů žaludku, jícnu, plic a prsou. PSK je studován i pro možnost bránit případnému návratu nádoru. Některé sloučeniny obsažené v houbě účinkují na podporu imunity a byly pozitivně testovány jako podpůrné léčivo s měřitelnými výsledky při léčbě některých nádorových onemocnění nebo látky zlepšující prognózu u pacientů s některými nádorovými onemocněními.

Výskyt

Houbu můžeme najít v Austrálie, Severní Americe, Asii i Evropě.

Doba sběru

Vyrůstá na kmenech nebo pařezech listnatých dřevin, ale i jehličnanů a ovocných stromů. Má velkou růstovou rychlost. Plodnice se po sběru rychle suší.  

© COSMOS s.r.o., All rights reserved