fbpx

fagocyty

Fagocyty jsou buňky schopné fagocytózy, tedy pohlcování velkých pevných částic (cizorodé částice, mikroby či poškozené buňky) z okolního prostředí přes membránu.

Buňky primárně určené k fagocytóze označujeme pojmem profesionální fagocyty. Patří mezi ně neutrofily, eozinofily, monocyty → makrofágy. Tvoří základ buněčné nespecifické imunity a hrají ústřední roli v zánětlivé reakci.

Item added to cart.
0 items -
What Our Clients Say
x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security