komplement

Komplement je soubor proteinů vyráběných fagocytujícími buňkami.

KOMPLEMENTOVÝ SYSTÉM

Přirozený imunitní systém, rozeznává vlastní od cizího.

První reakce na setkání s mikrobem a jeho eliminace.

Jedna z hlavních efektorových drah zánětu.

Systém faktorů – enzymy, přítomné v krvi.

Kaskádová aktivace jednotlivých komponent.

Komponenty komplementu jsou produkovány: v játrech (parenchym), makrofágy, monocyty, G.I. a močovým systémem, neutrofily (skladují velké množství některých

komponent komplementu

1. Dráha klasická – fylogeneticky nejmladší, aktivace komplexem antigen-protilátka.

2. Dráha alternativní – fylogeneticky nejstarší, aktivace povrchem patogenu.

3. Dráha lektinová (manose-binding lectin, MBL) – varianta klasické dráhy.

Dráhy se od sebe liší se způsobem aktivace klíčové složky C3

Item added to cart.
0 items - 0,00 
COSMOS®MEDICINAL
Nezávisle ověřeno
15 recenze