volné radikály

Volné radikály jsou nestabilní, elektricky nabité molekuly lidského těla, vzniklé ztrátou elektronu v průběhu látkové přeměny v organizmu. Mohou reagovat s dalšími molekulami a tím je poškodit. Tím mohou vyvolat řetězovou reakci poškozování dalších molekul. Působení volných radikálů mohou neutralizovat takzvané antioxidanty. Buňky imunitního systému na druhé straně využívají volné radikály k zabíjení baktérií, vyvolávajících infekční onemocnění.

Item added to cart.
0 items - 0,00 
COSMOS®MEDICINAL
Nezávisle ověřeno
15 recenze